Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov sme zaviedli niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré sú účinné pri zadávaní, prenose alebo práci s vašimi osobnými údajmi.

Zverejňovanie osobných údajov a prenos týchto údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené len vtedy, ak je to potrebné pre:

Osobné údaje získané k našej dispozícii môžu byť poskytnuté tretím stranám a organizáciám, ktoré sú s nami v spolupráci s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb. Tieto informácie sa nebudú používať na iné účely, ako sú uvedené vyššie. E-mailová adresa, ktorú ste poskytli pri registrácii, môže byť použitá na odosielanie správ alebo oznámení o zmenách týkajúcich sa Vašej objednávky, alebo správ o firemných akciách a firemných zmenách, dôležitej informácii o nových produktoch a službách atď. Existuje možnosť odhlásenia sa od týchto e-mailových správ.

Používanie cookies

Keď používateľ navštívi webový server, do jeho počítača sa zaznamená súbor cookie (ak používateľ umožní príjem takýchto súborov). Ak používateľ už niekedy tento webový server navštívil, súbor cookie sa prečíta z počítača. Jedným zo spôsobov používania súborov cookie je to, že pomáhajú zhromažďovať štatistiku návštevnosti. Tieto údaje pomáhajú určiť, ktoré informácie odoslané zákazníkom môžu mať pre nich najväčší záujem. Zhromažďovanie týchto údajov sa vykonáva vo všeobecnosti a nikdy sa nespája s osobnými údajmi používateľov.

Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, zobrazujú reklamy našej spoločnosti na webových stránkach na internete. Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú cookies na zobrazovanie oznámení na základe predchádzajúcich návštev používateľom našich webových stránok a záujmov vo webových prehliadačoch. Používatelia môžu zabrániť spoločnosti Google v používaní cookies. Ak to chcete urobiť, navštívte špeciálnu stránku Google na tejto adrese: http://www.google.com/privacy/ads/ http://www.google.com/privacy/ads/

Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o dôvernosti sa má pravidelne aktualizovať. Pritom sa zmení dátum predchádzajúcej aktualizácie, ktorá je uvedená na začiatku dokumentu. Správy o zmenách v tomto vyhlásení budú umiestnené na viditeľnom mieste našich webových serverov

Ďakujeme za Váš záujem o náš systém!